צפת | חצור הגלילית | ראש פינה
טובא – זנגריה | מועצה אזורית גליל עליון

תפיסת העתיד של צ.ח.ר

קריית שדה התעופה"-ראש-פינה

 • הארכת המסלול בשדה התעופה ל-1450 מטר –שיאפשר נחיתה והמראה של מטוסי ATR-72 (או לחילופין המטוס אשר יחליפו בעתיד).
 • חידוש לפעילות סדירה של הטיסות באמצעות החברות המובילות בענף התעופה (אל על, ארקיע ,ישראייר) לטיסות פנים ולטיסות ליעדים קרובים באירופה ובמזרח התיכון.
 • העתקת מפעלי הבדק למטוסים קלים משדה התעופה הרצליה(בסגירה)ומיצובם בשדה-פרויקט אשר יביא להעסקת כ-50 עובדים בתחומים שונים.
 • העברת בית הספר לטיסה תוך יצירת יתרון לשילוב מפעלי הבדק ובית הספר לטיסה באותו מתחם.
 • מינוף קריית שדה התעופה תוך יצירת רצועת שטחי מסחר ,תיירות מרפא ,פנאי ונופש יחד עם חברות הזנק ותעשיה יהוה מנוע צמיחה מתחדש לאזור כולו.
 • השפעה לשינויי ההחלטה לביטול שדה התעופה "דב" והמלצה לגיבוש השארת מסלול נחיתה בשדה דב ובכך לקיים את טיסות הפנים ארציות. אי שינויי ההחלטה יביא ל"מכת מוות" לתעופה הפנים ארצית בכלל ולצפון בפרט.
 • זו היא אלטרנטיבה איכותית לקווי הרכבת הנפרסים לאורכה ורוחבה של מדינת ישראל ואשר פוסחים בשלב זה על הגליל המזרחי המרוחק. הפעלה שכזו תצמיח פעולות עסקיות ויזמויות בתחום התיירות, היזמות העסקית ,ויזמויות נוספות בתחומים שונים המשוועים לקשר תחבורתי משוכלל וזמין עם מרכז הארץ, וכמו כן פיתוח כל נושא הצליינות כנושא אסטרטגי שיש למנפו דרך פרויקט זה.

פרוייקט התיירות

 • אנו נמצאים בעיצומו של תהליך הרחבת פארק התעסוקה בכ-1650 דונם נוספים אשר יהוו משלים לקריית שדה התעופה.
 • משרד התיירות באמצעות החמת תקצב את הפרויקט לשלב א בסך של כ-1.2 מש"ח, אנו נמצאים כרגע לפני הפקדת התוכנית לוועדה המקומית.
 • בתכנון הפרויקט ישנם פרויקטים שונים ומגוונים הן בתחום התיירות ,הפנאי, הספורט ,התעשייה והמרפא.
 • תנופה זו נמצאת בעיצומה ודרוש המשך תקצוב הפרויקט באמצעות משרד הכלכלה והתיירות כחלק מתפיסה אזורית כוללת.
 • – המטרה להגיע לבשלות עסקית בתוך כשנה-ועל כן דרושה מעורבות ממשלתית להמשך תקצוב התכנון לפיתוח האזורי.

בריאות ותיירות מרפא

 • ההתחדשות והמובילות בתחום הרפואה בגליל סביב בית הספר לרפואה ויוזמות נוספות בתחום זה מהווים חלון הזדמנויות כפולה להנגשת שרותי רפואה מתחדשים ומתקדמים לאזור.
 • פיתוח תחום תיירות המרפא סביב הקמת מיזמים נוספים בתחום הרפואה המתקדמת ושימוש בסביבה תיירותית איכותית ובכללם בתי מלון צימרים ואטרקציות תיירותיות תהווה מנוף כלכלי למשתמשים מהארץ ומחו"ל.
 • תיירות המרפא הולכת ומתפתחת בארץ ובעולם ומשלבת בתוכה רפואה מתקדמת ,אירוח ונופש בסביבה איכותית וכמו כן שילוב ופיתוח מיני פארק מדע לתעשייה רפואית מתקדמת אשר ישלים מעגל שלם של התפתחות אזורית בעלת זהות רפואית גלילית.

נושאים כלכליים

 • סיבסוד עלויות הפיתוח ליזמים כחלק מעידוד ותגמול יזמים למעבר צפונה והגדלת הסבסוד ל-90% כפי שקיים באזורי פיתוח שונים.
 • הורדת התשלום לרמ"י על ההיוון של הקרקע (כיום התשלום הינו -31% מהערכות שמאות הקרקע).
 • חידוש וריענון נושא הקרן לעידוד השקעות למפעלים הן בתחום התעשייה והן בתחום החקלאות תוך
 • הפעלת הנעה ותגמול למיזמים בצפון.
 • מע"מ -0 ליזמים אשר מעוניינים לפעול להקמת מפעלי עוגן ומפעלים בעלי יכולת העסקה מרובה של עובדים.
 • מוכנות הפארק תוך התהליכים המתבצעים כיום להרחבתו ומוכנותו של שדה התעופה כחלק מוביל בתפיסה היחודית של האזור מהוה מנוף ומנוע צמיחה ייחודי אשר יש לנצלו במטרה להביא לצמיחה ולארוע "מכונן"שינויי משמעותי.