צפת | חצור הגלילית | ראש פינה
טובא – זנגריה | מועצה אזורית גליל עליון

תוכנית אסטרטגית 2030

תוכנית אסטרטגית צחר.

מחזון למציאות.
כחלק מתוכנית מינהל התכנון ומהחלטותיו מתבצעת עבודת מטה לגיבוש חזון צחר כאזור תעסוקה מרחבי עיקרי בגליל העליון.

כחלק מהחלטות גובש צוות תכנון וניתן לעקוב אחר התנהלות ההחלטות במקביל אושר חלק מהתוכנית בהיקף של 806 דונם.

ייעוד קרקע:

אזור תעשייה ומלאכה מאושר

הרחבת אזור תעשיה

אזור תעסוקה מוצע

סה"כ דונם

שטח מוצע בד'ברוטו:

 512

1,800 ד'

550 ד'

 2,862

אזור תעשייה ותעסוקה צח"ר

  • אז"ת צח"ר – מרכזי המיועד לקליטת תעשיות מכלל המרחב.
  • מומלץ להרחיב את השטחים המניבים ולהוסיף אזור תעסוקה בסמוך לצח"ר ממזרח לכביש 90
  • במענה להיקפי הביקושים הצפויים נדרשת תוספת של 960 ד' בלבד שתביא את צח"ר לשטח כולל של כ- 1,500 ד' ברוטו (52% מהשטח המוגדר בתמ"מ)
  • על אף זאת וכדי למצב את אז"ת צח"ר כאזור תעשיה קולט תעשיות מהמרחב הסמוך והרחוק אנו ממליצים לאפשר הרחבה מג'ורית של אז"ת ברוח התמ"מ ולעדכן את תחומו.
  • יש לשמור חיץ של 500-800 מ' בין תעשיות מזהמות לשימושים רגישים כגון אזור התעסוקה, שדה התעופה וטובא זנגריה.
  • בחלקו הדרומי של אזור התעסוקה הסמוך לטובא זנגריה מומלץ לאפשר שימושים היכולים לתרום לישוב ולהוציא חלק משימושים אלו מתחום הישוב עצמו. (כגון מוסכים, בתי מלאכה וכדומה)
  • התכנית מציעה ליצור חיבור נוסף לכביש 90 דרך מחלף אליפלט.